Fotografka

Sladina Národová

Ina Foto

Termíny na objednávku

0948 418 373

foto@inafoto.sk

www.inafoto.sk

www.facebook.com/fotoinafoto


Sladina Národová
Bebravská 9, 821 07 Bratislava
IČO: 47630957
DIČ: 1044304547
IČ DPH: nie som platiteľ DPH
Bankové spojenie: ČSOB a.s. SK0675000000004019330059
1.1.2014 vznik živnostenského oprávnenia - fotografické služby
Zápis v Živnostenskom registri OU-BA-OZP1-2013/22086-2 zo dňa 20.12.2013
Číslo živnostenského registra 110-231466